July 11, 2013
Published by alin

Sukacita dimaklumkan bahawa keputusan kemasukan pelajar baharu bagi program Lepasan STPM/Setaraf Sesi Akademik 2013/2014 telah dibuka mulai jam 12.00 tengahari, 11 Julai 2013 di url https://jpt.utm.my.

Semua calon pelajar yang berjaya wajib membuat pengesahan penerimaan mulai 12 Julai 2013, jam 12.00 tengahari sehingga 26 Julai 2013. Bagi calon yang tidak berjaya boleh membuat rayuan mulai 11 Julai 2013 hingga 21 Julai 2013 di url https://online.mohe.gov.my/upu/onlinerayuanupu/

Bahagian Pengurusan Akademik
Pejabat Pendaftar, UTM

This page is maintained by Office of Corporate Affairs.
For any inquiry please send an email to : news@utm.my